องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน "พลังชุมชนกระตุ้นเ...[วันที่ 2015-05-09][ผู้อ่าน 692]
 
  ประชุมประจำเดือน ของผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงาน ปร...[วันที่ 2015-05-07][ผู้อ่าน 593]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญที...[วันที่ 2015-04-30][ผู้อ่าน 573]
 
  กิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปี 2558[วันที่ 2015-04-28][ผู้อ่าน 801]
 
  งานประเพณี "ปากปีปากเดือน" ประจำปี 2558[วันที่ 2015-04-17][ผู้อ่าน 927]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ 1...[วันที่ 2015-04-10][ผู้อ่าน 617]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...[วันที่ 2015-04-02][ผู้อ่าน 605]
 
  โครงการ Big Cleaning Day เมืองสวย นำ้ใส จังห...[วันที่ 2015-03-31][ผู้อ่าน 767]
 
  โครงการงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ศพด./โรงเรียนบ้านพ...[วันที่ 2015-03-27][ผู้อ่าน 933]
 
  มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการรณ...[วันที่ 2015-03-24][ผู้อ่าน 666]
 
  พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ...[วันที่ 2015-03-18][ผู้อ่าน 838]
 
  ร่วมงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองน...[วันที่ 2015-03-05][ผู้อ่าน 686]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26|27|28|29|30|31|32|33|34