องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ประชุมเพื่อจัดทำเวทีประชาคมการพัฒนาเกษตรกรรมระดับต...[วันที่ 2016-06-22][ผู้อ่าน 700]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการและป่าชุมชน "ร...[วันที่ 2016-06-10][ผู้อ่าน 854]
 
  รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2016-05-19][ผู้อ่าน 661]
 
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค...[วันที่ 2016-05-12][ผู้อ่าน 1220]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559[วันที่ 2016-05-11][ผู้อ่าน 694]
 
  โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับ วัดวังรีบุ...[วันที่ 2016-05-10][ผู้อ่าน 516]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบล "ดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 16/25...[วันที่ 2016-04-08][ผู้อ่าน 292]
 
  โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปี 2559[วันที่ 2016-03-31][ผู้อ่าน 680]
 
  ประชุมร่วมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ...[วันที่ 2016-03-24][ผู้อ่าน 641]
 
  โครงการจัดทำประชาคมแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำ...[วันที่ 2016-03-23][ผู้อ่าน 593]
 
  โครงการ ดุสิตร่วมใจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน "เนื่องใน...[วันที่ 2016-03-22][ผู้อ่าน 1080]
 
  พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้...[วันที่ 2016-03-18][ผู้อ่าน 626]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34