องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  ผู้บริหารฯ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และรับทราบปัญ...[วันที่ 2016-10-10][ผู้อ่าน 787]
 
  ผู้บริหารฯ ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องแล...[วันที่ 2016-10-07][ผู้อ่าน 706]
 
  การมอบเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากเหตุว...[วันที่ 2016-09-20][ผู้อ่าน 592]
 
  พิธีมอบภาชนะรองรับขยะ(ตามโครงการ "ดุสิตตำบลสะอาด ...[วันที่ 2016-09-16][ผู้อ่าน 283]
 
  ออกเสียงประชามติ[วันที่ 2016-07-15][ผู้อ่าน 686]
 
  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เ...[วันที่ 2016-07-07][ผู้อ่าน 742]
 
  ประชุมเพื่อจัดทำเวทีประชาคมการพัฒนาเกษตรกรรมระดับต...[วันที่ 2016-06-22][ผู้อ่าน 707]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการและป่าชุมชน "ร...[วันที่ 2016-06-10][ผู้อ่าน 862]
 
  รับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2016-05-19][ผู้อ่าน 665]
 
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค...[วันที่ 2016-05-12][ผู้อ่าน 1228]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559[วันที่ 2016-05-11][ผู้อ่าน 702]
 
  โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดุสิต กับ วัดวังรีบุ...[วันที่ 2016-05-10][ผู้อ่าน 534]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34