องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562 เส...[วันที่ 2019-01-14][ผู้อ่าน 664]
 
  ประชุมซักซ้อมแผนการอพยพและการให้ความช่วยเหลือประชา...[วันที่ 2019-01-04][ผู้อ่าน 334]
 
  จัดตั้งศูนย์อำนวยการฉุกเฉินป้องกันและช่วยเหลือผู้ป...[วันที่ 2019-01-02][ผู้อ่าน 529]
 
  กิจกรรมตามโครงการ " 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ...[วันที่ 2018-12-19][ผู้อ่าน 539]
 
  ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง วันที่...[วันที่ 2018-12-13][ผู้อ่าน 462]
 
  ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การ JICA ประเทศไทย เดิ...[วันที่ 2018-12-13][ผู้อ่าน 415]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ/พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่...[วันที่ 2018-12-07][ผู้อ่าน 477]
 
  กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561[วันที่ 2018-11-22][ผู้อ่าน 503]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ ...[วันที่ 2018-11-15][ผู้อ่าน 495]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ/พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่...[วันที่ 2018-11-05][ผู้อ่าน 457]
 
  ประชุมผู้บริหารฯ/พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่...[วันที่ 2018-10-05][ผู้อ่าน 458]
 
  โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ส...[วันที่ 2018-10-01][ผู้อ่าน 246]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34