องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
  พิธีเปิดจุดบริการประชาชน อบต.ดุสิต เพื่อป้องกันแ...[วันที่ 2021-04-10][ผู้อ่าน 230]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริ...[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 252]
 
  การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พัน...[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 226]
 
  การจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผ...[วันที่ 2021-03-23][ผู้อ่าน 366]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2021-02-15][ผู้อ่าน 262]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธร...[วันที่ 2021-02-08][ผู้อ่าน 81]
 
  ลงพื้นที่ทำความเข้าใจการปฏิบัติภายในตลาดนัด และตร...[วันที่ 2021-01-08][ผู้อ่าน 425]
 
  พิธีเปิดด่านบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเห...[วันที่ 2020-12-29][ผู้อ่าน 367]
 
  ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก จนท.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ...[วันที่ 2020-12-23][ผู้อ่าน 419]
 
  พิธีรับมอบและปล่อยขบวนรถฟางอัดฟ่อนที่บริจาคเพื่อช่...[วันที่ 2020-12-15][ผู้อ่าน 528]
 
  ประชุมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ...[วันที่ 2020-12-14][ผู้อ่าน 291]
 
  ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป...[วันที่ 2020-12-09][ผู้อ่าน 296]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34