องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 9 ก.พ. 2566 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 2 ก.พ. 2566 ]12
3 บทความวิจัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะขวัญ เรื่อง ผลการพยาบาลแบบตั้งเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันการพลัดตกหกล้มสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และมีผู้ดูแลที่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะขวัญ [ 1 ก.พ. 2566 ]27
4 บทความวิจัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะขวัญ เรื่อง พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2566 ]36
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 27 ม.ค. 2566 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 9 ม.ค. 2566 ]92
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]107
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ดุสิต [ 19 ก.ค. 2565 ]84
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 24 มิ.ย. 2565 ]163
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]167
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 3 มี.ค. 2565 ]205
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 25 ก.พ. 2565 ]202
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 4 ก.พ. 2565 ]232
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดุสิต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]195
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]154
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 25 พ.ย. 2564 ]162
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 26 ต.ค. 2564 ]231
19 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 -11 [ 22 ต.ค. 2564 ]212
20 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]202
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12