องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 -11 [ 22 ต.ค. 2564 ]3
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]2
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 22 ต.ค. 2564 ]2
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 22 ต.ค. 2564 ]1
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 8 ต.ค. 2564 ]1
6 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 7 ต.ค. 2564 ]6
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 6 ต.ค. 2564 ]12
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 6 ต.ค. 2564 ]6
9 ประกาศ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสะพานท่าส้าน-แยกบ้านนายบัญญัติ เอี่ยมสกุล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 [ 30 ก.ค. 2564 ]23
10 ประกาศ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 [ 30 ก.ค. 2564 ]20
11 ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 27 เม.ย. 2564 ]27
12 ประกาศ เรื่องการริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 [ 22 เม.ย. 2564 ]22
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น [ 15 มี.ค. 2564 ]32
14 ประกาศจ้างออกแบบและรับรองแบบ โครงการวางท่อประปา 2 ข้างทางถนนสาย ทล.41 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 9 มี.ค. 2564 ]22
15 ประกาศ คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]19
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]22
17 รายงานการแก้ไขปัญหาถนน [ 6 ต.ค. 2563 ]19
18 ประกาศอัตราค่าขายแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 24 ก.ย. 2563 ]36
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม) [ 3 ก.ย. 2563 ]27
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11