องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 24 มิ.ย. 2565 ]20
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]93
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 3 มี.ค. 2565 ]94
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 25 ก.พ. 2565 ]105
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 4 ก.พ. 2565 ]133
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดุสิต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]98
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]109
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 25 พ.ย. 2564 ]110
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 26 ต.ค. 2564 ]138
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 -11 [ 22 ต.ค. 2564 ]118
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]112
12 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 22 ต.ค. 2564 ]119
13 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 22 ต.ค. 2564 ]115
14 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 8 ต.ค. 2564 ]117
15 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 7 ต.ค. 2564 ]99
16 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 6 ต.ค. 2564 ]120
17 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 6 ต.ค. 2564 ]112
18 ประกาศ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสะพานท่าส้าน-แยกบ้านนายบัญญัติ เอี่ยมสกุล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 [ 30 ก.ค. 2564 ]109
19 ประกาศ เรื่องริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 6 [ 30 ก.ค. 2564 ]115
20 ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 27 เม.ย. 2564 ]114
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11