องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]73
2 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 10 กรณีแทนตำแหน่งว่าง [ 6 ก.ค. 2566 ]48
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง [ 22 พ.ค. 2566 ]72
4 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง ประจำปี 2565 [ 11 พ.ค. 2566 ]43
5 คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 มี.ค. 2566 ]39
6 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ดุสิต [ 22 มี.ค. 2566 ]32
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 9 ก.พ. 2566 ]82
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 2 ก.พ. 2566 ]70
9 บทความวิจัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะขวัญ เรื่อง ผลการพยาบาลแบบตั้งเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันการพลัดตกหกล้มสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และมีผู้ดูแลที่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะขวัญ [ 1 ก.พ. 2566 ]389
10 บทความวิจัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะขวัญ เรื่อง พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.พ. 2566 ]383
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 27 ม.ค. 2566 ]57
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 9 ม.ค. 2566 ]135
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]451
14 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]37
15 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]31
16 รายงานผลการดำเนินการการแข่งขันกีฬาวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ตามโครงการส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]32
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]32
18 รายงานผลการดำเนินการจัดส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอถ้ำพรรณรา "พรรณราเกมส์ ครั้งที่ 22" ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]31
19 รายงานผลการดำเนินการจัดส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอถ้ำพรรณรา "พรรณราเกมส์ ครั้งที่ 22" ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]38
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]151
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13