องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 263 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 7 ก.ค. 2559 ]207
182 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ภาค ก.และภาค ข. และวันสอบสัมภาษณฺ์ฺ [ 1 ก.ค. 2559 ]220
183 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ดุสิต [ 28 มิ.ย. 2559 ]178
184 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและผู้สุงอายุ [ 20 มิ.ย. 2559 ]174
185 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มิ.ย. 2559 ]187
186 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี(พ.ศ. 2560-2562) [ 16 พ.ค. 2559 ]170
187 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]172
188 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ.2559 [ 26 เม.ย. 2559 ]159
189 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง [ 20 เม.ย. 2559 ]216
190 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 1 ก.พ. 2559 ]173
191 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 [ 19 ม.ค. 2559 ]153
192 ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 [ 14 ม.ค. 2559 ]173
193 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 1 ม.ค. 2559 ]168
194 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]176
195 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2559 [ 23 ธ.ค. 2558 ]174
196 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 4 ธ.ค. 2558 ]168
197 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 25 พ.ย. 2558 ]175
198 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]163
199 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลีองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 3 ต.ค. 2558 ]163
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 2 ต.ค. 2558 ]168
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14