องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 [ 14 ม.ค. 2559 ]166
182 แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน [ 1 ม.ค. 2559 ]162
183 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]171
184 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2559 [ 23 ธ.ค. 2558 ]167
185 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 4 ธ.ค. 2558 ]162
186 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 25 พ.ย. 2558 ]164
187 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]157
188 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลีองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 3 ต.ค. 2558 ]156
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 2 ต.ค. 2558 ]163
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 17 ก.ย. 2558 ]157
191 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ส่วนที่ 1 คำแถลง, ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล, รายงานประมาณการรายรับ, รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ) [ 17 ก.ย. 2558 ]158
192 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 25 ส.ค. 2558 ]156
193 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]158
194 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]167
195 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]159
196 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]163
197 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]160
198 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 29 ธ.ค. 2557 ]165
199 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2558 [ 25 ธ.ค. 2557 ]149
200 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]204
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13