องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 23 ก.ค. 2565 ]25
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ดุสิต [ 19 ก.ค. 2565 ]122
23 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 12 ก.ค. 2565 ]26
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 24 มิ.ย. 2565 ]195
25 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]20
26 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 27 พ.ค. 2565 ]34
27 พรบ. ยาสูบที่ร้านค้าชุมชนต้องทราบ [ 27 พ.ค. 2565 ]24
28 ประชาสัมพันธ์ "จ่ายตลาดให้ปลอดภัย" [ 9 พ.ค. 2565 ]23
29 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]19
30 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 15 เม.ย. 2565 ]22
31 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก [ 4 เม.ย. 2565 ]22
32 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]18
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]198
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 3 มี.ค. 2565 ]238
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 25 ก.พ. 2565 ]237
36 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]20
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 4 ก.พ. 2565 ]268
38 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]19
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดุสิต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]232
40 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]19
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13