องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 263 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 15 เม.ย. 2565 ]28
42 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก [ 4 เม.ย. 2565 ]29
43 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]24
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]206
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 3 มี.ค. 2565 ]245
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 25 ก.พ. 2565 ]242
47 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]26
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 4 ก.พ. 2565 ]282
49 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่ตำบลดุสิต ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]25
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดุสิต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]241
51 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]26
52 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]34
53 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 29 ธ.ค. 2564 ]34
54 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ครั้งเเรก ประจำปี 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]43
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]200
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 25 พ.ย. 2564 ]213
57 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 26 ต.ค. 2564 ]299
58 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 -11 [ 22 ต.ค. 2564 ]268
59 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]266
60 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 22 ต.ค. 2564 ]259
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14