องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น [ 15 มี.ค. 2564 ]227
62 ประกาศจ้างออกแบบและรับรองแบบ โครงการวางท่อประปา 2 ข้างทางถนนสาย ทล.41 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 9 มี.ค. 2564 ]239
63 ประกาศ คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]184
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]194
65 รายงานการแก้ไขปัญหาถนน [ 6 ต.ค. 2563 ]217
66 ประกาศอัตราค่าขายแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 24 ก.ย. 2563 ]188
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม) [ 3 ก.ย. 2563 ]173
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]180
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]181
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) [ 10 ส.ค. 2563 ]229
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]231
72 ประกาศประเมินผลตนเองตามระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2563 ]182
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดุสิต ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]180
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]231
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง ปีการศึกษา 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]210
76 คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1278/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 15 เม.ย. 2563 ]173
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]234
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดสิต [ 13 มี.ค. 2563 ]187
79 ประชาสัมพันธ์การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ [ 11 มี.ค. 2563 ]175
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 10 มี.ค. 2563 ]173
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13