องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศรายชือผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 21 มี.ค. 2561 ]163
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 15 มี.ค. 2561 ]215
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [ 13 มี.ค. 2561 ]201
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 12 มี.ค. 2561 ]209
125 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 19 ก.พ. 2561 ]229
126 ขอเชิญร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]163
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 7 ม.ค. 2561 ]161
128 ขอเชิญร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 11 ธ.ค. 2560 ]216
129 ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2560 ]238
130 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 29 พ.ย. 2560 ]156
131 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]157
132 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 21 ส.ค. 2560 ]162
133 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2560 ]202
134 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 (21 กรกฎาคม 2560) [ 31 ก.ค. 2560 ]162
135 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม [ 20 ก.ค. 2560 ]201
136 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]167
137 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 [ 8 มิ.ย. 2560 ]165
138 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 มิ.ย. 2560 ]172
139 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 [ 28 เม.ย. 2560 ]165
140 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือน เมษายน 2560 [ 26 เม.ย. 2560 ]172
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13