องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 23 มี.ค. 2560 ]169
142 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ภาค ก.และ ภาค ข.) [ 17 มี.ค. 2560 ]155
143 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ดุสิต [ 8 มี.ค. 2560 ]212
144 ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 [ 18 ก.พ. 2560 ]157
145 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 17 ก.พ. 2560 ]164
146 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.พ. 2560 ]166
147 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 (8 กุมภาพันธ์ 2559) [ 8 ก.พ. 2560 ]161
148 ขอเชิญร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 7 ก.พ. 2560 ]163
149 ขอเชิญร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 [ 30 ม.ค. 2560 ]156
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 29 ธ.ค. 2559 ]160
151 ตรวจงานจ้างโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน 11 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2559 ]159
152 ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2560 [ 2 ธ.ค. 2559 ]162
153 ขอเชิญร่วมและรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]150
154 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต [ 28 ต.ค. 2559 ]196
155 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโึีครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 งวดที่ 1 [ 27 ต.ค. 2559 ]210
156 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ [ 26 ต.ค. 2559 ]154
157 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]161
158 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]160
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั้่น [ 5 ต.ค. 2559 ]207
160 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 3 ต.ค. 2559 ]159
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13