องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

คณะผู้บริหาร


นายทักษิณ  กามูณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0–7546-6090 ต่อ  11


นายหัสชัย  แสงระวี
นายเอกสิทธิ์  อานนท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0–7546-6090 ต่อ  11 โทร. 0–7546-6090 ต่อ  11

นายเฉลิม  บูระพา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0–7546-6090 ต่อ  11