องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2551

ที่ทำการ อบต.

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
55 หมู่ 10 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

โทรศัพท์  :         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต  โทร.  0 - 7546 - 6090  ต่อ  11 

                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  โทร.  0 – 7546 - 6090  ต่อ  12   

     สำนักงานปลัด

                            -        งานบริหารทั่วไป, งานนโยบายและแผน  โทร.  0 – 7546 - 6090  ต่อ  18 

                                       -        งานนิติการ, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร.0 – 7546 - 6090  ต่อ  13 

     -        งานสวัสดิการและสังคม  โทร.  0- 7546 - 6090  ต่อ  14

                         กองคลัง  โทร.  0 – 7546 - 6090  ต่อ  16  

                         กองช่าง  โทร.  0 – 7546 - 6090  ต่อ  17

                         กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โทร.  0 – 7546 - 6090  ต่อ  15

โทรสาร :          0 – 7546 - 6090  ต่อ 16

E- mail: admin@abtdusit.go.th

Web Site : WWW.ABTDUSIT.GO.TH